CirkelDans
Foto: Anders Henningson

Dansa tro - dansa liv

Vi dansar för gemenskap, närvaro och vila. Vi rör oss i cirklar, spiraler och labyrinter till musik från hela världen.

Helande heliga danser, meditation i rörelse eller cirkeldanser som de också kallas, vilar på övertygelsen att dans är ett ursprungligt mänskligt behov.

Danserna utgår från den folkliga dansens enkla grundsteg.

Heliga danser bygger på cirkelns form, både bokstavligt och symboliskt.

Vi dansar hand i hand i en cirkel som kan öppna sig och slutas.

En del av danserna är långsamma och meditativa, andra är energirika och kraftfulla.

En del är nya andra har rötter långt bak i tiden

Vi dansar i cirkeln gemenskap. Cirkeln som bär oss alla. 

Dansen kan vara en ordlös bön, en upplevelse som talar utan ord.

Att dansa är att lyssna inåt med hjälp av hela sin kropp

Cirkeldans kan ge kraft, glädje och kravlös gemenskap. Ro till både kropp och själ.

Helande, heliga danser är något vi gör tillsammans och som gör något med oss. Det som sker, det sker i cirkeln.

Vi dansar för samhörighet, andlig växt ,närvaro och vila i rörelse och existens – inte för uppvisning

Och inte minst –vi dansar för att det är roligt

 

Dansledare/ Maja Åberg tel: 070-8530700