Pastoratspussel
Foto: Anders Henningson

Kyrkogårds och fastighetsutskott

Kyrkorådets kyrkogårds och fastighetsutskott

Sammanträdesplan 2019

Måndagar kl 16.00 Förvaltningsbyggnad By

4/2 - 25/2 - 25/3 - 29/4 - 27/5

5/8 - 2/9 - 30/9 - 28/10 - 9/12

Ordinarie                                                     

Hans Kleimert - ordförande
Kajsa Brandt - vice ordförande 
Anders Nilsson
Anita Tengelin
Jerome Davidsson
                                    

Ersättare

Anna Käll
Eva Harstad
Gunnar Johansson
Åke Broström

Gösta Persson - begravningsombud