I Corona-smittans tid

Så här anpassar vi verksamheten.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ändringar kan komma snabbt.

Vi följer naturligtvis Regeringens beslut om max 8 besökare vid offentliga sammankomster.

Tills vidare gäller detta:

Öppen kyrka

under gällande restriktioner
Varje söndag kl 11.00-13.00 i några av våra kyrkor för egen andakt och ljuständning. Präst/Diakon finns på plats. 
Klicka här för att se vika kyrkor som hålls öppna

Begravningar är undantaget gränsen om 8 personer. Med regeringens tillstånd får 20 personer delta vid Begravningsakten. Detta gäller dock inte minnesstunder.

Dop och vigslar  håller vi som planerat,med förbehållet om max 8 personer samtidigt på offentliga sammankomster.

För Barnverksamheten är starten på vårterminen senarelagd i väntan på nya riktlinjer.

Konfirmandgrupperna träffas digitalt.

Café Oasen i Säffle håller öppet för andakt, fika och samtal med förbehållet om max 8 personer.

Vision Bylunda håller öppet med förbehållet om max 8 personer.

 

PASTORSEXPEDITIONEN

Telefon växel: 0533-69 13 00
Öppettider: måndag - fredag kl 10-12

Billerudsgatan 17, Säffle
Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE
Epost: Säffle pastorat