Frågor och svar om begravning

Kan askan spridas någon annanstans än i minneslund?

Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man få strö askan på andra platser, som i havet eller fjällen.

Går det att bli begravd i en annan församling än den egna?

Om det inte finns "synnerliga skäl" som hindrar det, har man rätt till begravningsgudstjänst i en annan församling. Dödsboet behöver då inte betala för den utan den avlidnes hemförsamling ersätter den andra församlingen för kostnaderna. (gäller medlemmar i Svenska kyrkan)

Vad kan jag göra själv?

Det är ganska mycket som du får göra själv i samband med en begravning. T.ex.dekorera kistan, ordna med svepning, hjälpa till vid begravningsceremonin, arrangera en borgerlig begravningsceremoni.

Vem bestämmer hur begravningen ska utformas?

Man ska ta största möjliga hänsyn till den avlidnes egna önskemål. Det finns en relativt stor frihet, både inom kyrkohandbokens ramar och och utanför. Om begravningen sker enligt Svenska Kyrkans ordning utformas den i samråd med en präst. Sker begravningen i kyrkan får man dock inte göra något som strider mot kyrkorummets helgd. I kyrkoordningen står att begravningsgudstjänsten ska ge uttryck för såväl sorgens och dödens allvar som hoppets och uppståndelsens ljus.

Måste det vara en präst som förrättar begravningen?

Om det är en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning så ska en präst leda den. Men man kan ju också ordna med begravning enligt andra ordningar. Vid en borgerlig begravning t ex behöver man ingen präst.

Är det bara medlemmar i Svenska kyrkan som har rätt till begravning?

En begravning kan ske enligt Svenska kyrkans ordning, enligt något annat trossamfunds ordning eller vara borgerlig. Utgångpunkten är alltid den avlidnes önskemål. Om hon/han av någon anledning gått ur Svenska Kyrkan tolkas det som om denne inte velat ha en kyrklig begravning. Det är dock möjligt med en begravningsgudstjänst inom ramen för kyrkans ordning om det finns särsilda skäl, men det bedöms från fall till fall.

Måste alla ha en begravning?

Nej, någon ceremoni är inte nödvändig. I lagen finns dock bestämmelser om hur kroppen ska hanteras efter döden och de måste givetvis följas.

Kan man använda kyrkan som plats för begravning om den avlidne inte var troende?

Eftersom kyrkan har ansvar för alla begravningar ska man också enligt begravningslagen kunna erbjuda en lokal utan religiösa symboler.

Behöver man betala något extra för att bli begravd?

Nej. - Enligt begravningslagen har alla rätt till gravplats eller motsvarande i minneslund. Rätt till gravsättning, transporter, kremering, lokal för visning samt lokal för begravningsceremoni. Medlemmar i Svenska kyrkan har därtill rätt till begravningsgudstjänst enligt handboken.

Vem betalar?

Begravningskostnaderna betalas via begravningsavgiften. Den kan variera något från församling till församling. Men även den som inte är med i Svenska kyrkan betalar en motsvarande summa som redovisas på skattsedeln.

Vem ansvarar för begravningar?

Svenska kyrkan har ansvaret för alla begravningar, såväl av medlemmar som av dem som inte hör till Svenska kyrkan.