Återtagna gravrätter By

enligt delegation

By kyrkogård

kyrkogård/ kvarter/ gravnummer

01 02 64
01 02 144
01 05 29
01 08 151
01 09 41
01 09 174
01 13 1
01 15 164-165
01 17 582-583
01 18 434
01 18 473-474
01 18 503