Begravningsverksamheten i Ljungby kommun med anledning av Covid-19

Information om hur Ljungby kommuns begravningshuvudmän (Ljungby pastorat, Berga pastorat, Ryssby pastorat och Södra Ljunga församling) arbetar med hänsyn till pågående Coronaviruspandemi (Covid-19).

 

Enheterna arbetar aktivt tillsammans med kris- och beredskapsplanering kring Covid-19. Främst handlar åtgärderna om att i detta skede bidra med att begränsa smittspridningen. Enheterna arbetar också förberedande utifrån scenario där Covid-19 orsakar ett ökat dödstal eller orsakar sjukfrånvaro i sådan omfattningen att det påverkar vår verksamhet. I sådana lägen kommer gravsättningar och bemanning kring begravningsgudstjänster/ceremonier vara högsta prioritet i våra verksamheter.

 

Åtgärder för att minska smittspridning
Vi arbetar utifrån Folkhälsomyndigetens rekommendation:

”Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor.”

Vår strävan är att alla ska få möjlighet att genomföra en begravningsceremoni. Med tanke på att en stor del av besökarna är äldre vill vi uppmana till att hålla ett visst avstånd till andra besökare. Detta sker av respekt och omtanke för dem som tillhör riskgrupper eller har någon i sin närhet som gör det. I möjligaste mån anpassar vi lokalen efter antalet besökare.

 

Begravningsgudstjänster/ceremonier, gravsättningar och kremationer oavsett trosinriktning ska och behöver kunna ske löpande.

Utomhusceremonier är en möjlig lösning i vissa lägen för att kunna hålla ceremonier/ begravningsgudstjänster även i en tid då smittspridning ska hindras. Annorlunda lokalval kan också bli aktuellt för att genom det ha en större lokal som medger mer utrymme mellan deltagande gäster.

I rådande stund är vi restriktiva med att upplåta lokaler för minnesstunder med hänsyn till riskgrupperna. Vårt råd är istället att ni har mindre samlingar i hemmiljö alternativt samlas på nytt vid ett senare tillfälle då smittspridningsrisken är lägre än idag.

Undvik att avboka eller att flytta fram en planerad begravning/gravsättning, rådgör med er begravningsbyrå eller kontakta oss direkt så att vi kan hitta möjliga lösningar tillsammans.

I nuläget finns fortfarande möjligheter till ett sista avsked, vår rekommendation är att det sker i mycket små grupper.

Gällande bärarlagen så tillhör de flesta riskgruppen och därför är det lämpligt med ett avsked inne om det inte finns anhöriga/vänner som kan assistera med utbärning. Pastoraten/församlingarna i Ljungby kommun kommer inte att kunna erbjuda bärarlag just nu vare sig med egna bärarlag eller bärarlag via begravningsbyråerna.

 

I våra lokaler och miljöer gäller precis som i övriga samhället, egenansvar med god handhygien och att undvika social kontakt om man är sjuk eller har förkylningssymtom.

 

Rent allmänt är det viktigt att hålla sig uppdaterad om den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och www.krisinformation.se ger kring samlingar av olika slag.

 

Omhändertagande av avlidna smittade med Covid-19
Om det blir ett läge där smittade personer med Covid-19 avlider hemmahörande i Ljungby kommun, gäller att aktuell sjukvårdshuvudman följer de vid tidpunkten gällande riktlinjer kring kistläggning.

 

Kistlagt stoft förvaras sedan på normalt sätt i vår kistförvaringslokal i avvaktan på ceremoni, gravsättning/kremation. Transporter sker på normalt sätt genom avtal med begravnings-entreprenörer.

 

Enligt nationella riktlinjer kan smittad avliden antingen jordbegravas eller kremeras. I gravboken ska och kommer notering om smitta att registreras (enligt aktuella riktlinjer), det har betydelse för kommande gravsättningar inom gravplatsen.

 

 

Generellt

Precis som i normalt läge gäller att gravsättning eller kremation ska ske inom en månad. Anstånd om förlängning söks hos Skatteverket. I de fall närstående inte ordnar med begravning inom en månad och saknar anstånd från Skatteverket är det en ska för Skatteverket och kommunen att ordna med begravning.

 

I vår beredskap finns ett visst antal förvaringsplatser utöver vad som normalt erfordras. Vi har dock inte obegränsat med kistförvaringsplatser därför ber vi berörda parter att inte fördröja tiden mellan dödsfall och gravsättning/kremation. Detta kan bli särskilt viktigt i ett skede längre fram om vi får många avlidna under en period.

 

Se respektive pastorats hemsida gällande besök till expeditioner och vaktmästare samt telefontider och mailadresser.

 

Gemensam kontaktperson för begravningshuvudmännen i Ljungby kommun:

 

Bernt Fridh

Kyrkogårdschef, Ljungby pastorat

0372-671 31

bernt.fridh@svenskakyrkan.se