Foto: Sussie Kårlin

Vi vill veta vad du tycker om oss!

Därför dimper det ner en enkät från oss i din brevlåda denna veckan.

FIN - enkät

Pastoratet arbetar under året med att sammanställa ett underlag för att skapa en ny församlingsinstruktion (FIN). Några viktiga delar i den processen är den enkät som nu skickas ut till alla medlemmar, samt de intervjuer som görs under sommaren.  Enkäten har skickats ut till alla medlemmar och innehåller ett frågeformulär samt ett förfrankerat svarskuvert. Vill du skriva ut fler enkäter så finns enkäten här.

Har du frågor kring enkäten så kontakta kyrkoherde Sussie Kårlin.

Ett stort tack till alla ideella som varit med och vikt enkäter, klistrat etiketter och frankerat brev! Ni är fantastiska!