Foto: Emilie Lindstrand

Tid för stillhet

Retreatdag i Åbygården lördag 4 maj

Det är gott att hoppas i
stillhet på hjälp från Herren.

(Klagovisorna 3:26)

Livet rullar på och det är fullt av saker som
händer, tider att passa, ljud, intryck och ansvar.
Och även om vi längtar efter stillhet, lugn, och
tystnad så är det ofta svårt att få in detta i våra liv.
Det samma kanske även gäller med bönen,
bibelläsningen och den inre reflektionen?

Den kristna kyrkan har alltid uppmuntrat till tid
för stillhet och försökt skapa olika former och
hjälpmedel för människor att hitta den. Retreaten
är en av dessa vägar. I retreaten ges vi tid att möta
oss själva och Gud i tystnaden som sker både i
ensamheten och i gemenskap med andra.

Vi välkomnar nu in till en kortare en-dags retreat i
maj. Den är öppen för alla - både för dig som är
van vid retreater och för dig som aldrig tidigare
prövat på tystnaden i den formen. Välkommen till
en dag av återhämtning, stillhet och bön.

Program
Lör 4 maj 2019

09.30 Välkommen, fika och introduktion
10.00 Vägledning samt egen tid för reflektion
12.00 Gemensam lunch
13.30 Vägledning samt egen tid för reflektion
15.30 Avslutningsfika och sändning
Fika, lunch och vägledning sker i Åbygården,
Läckeby. Under dagen kommer Åby kyrka vara
öppen och tillgänglig för andakt och
ljuständning.

Vägledningen kommer utgå från Bibeltexter, som
delas ut till deltagarna på plats.

Ta med:
• kläder för att röra dig utomhus
• Bibel
• anteckningsmaterial

Anmälan: Antalet deltagare är begränsat och
anmälan sker via telefon eller mail till
pastorsexp: tele: 0480 - 382 00
mail: ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se
Anmälan senast den 28 april 2019.
Meddela ev. specialkost vid din anmälan

Avgift: Deltagande i retreatdagen kostar 100 kr
inkl. fika och lunch. Avgiften betalas på plats
kontant eller via swish.

Ledare: Retreatdagen leds av kyrkoherde Sussie
Kårlin. Har du frågor kring dagen så kontakta
Sussie på 0480 - 382 04 eller
sussie.karlin@svenskakyrkan.se

"Bättre en handfull ro än båda händerna
fulla av möda och ett jagande efter vind"

(Predikaren 4:6)