Foto: Martin Reftel & Jessica Reftel Evans

Tacksägelsedagen!

Söndag nionde oktober blir det skördefest i Ryssby och Åby kyrkor.

På söndag firas tacksägelsedag och är dagens tema är "Lovsång"!

Kl. 10 firas det högmässa i Ryssby kyrka, Sussie Kårlin leder mässan. Söndagskören sjunger, kom en timme före gudstjänsten, öva några enkla sånger och sjung sedan i gudstjänsten. Ta gärna med bakverk, skördealster eller något annat, sätt en prislapp på det du skänker, lägg det på försäljningsbordet i kyrkan och köp med något annat hem!


Klockan 16 firas det familjegudstjänst i Åby kyrka, Sussie Kårlin leder gudstjänsten och Mariakören sjunger. 
Åbyträffen bjuder in till kyrkkaffe och skördeauktion i Åbygården efter gudstjänsten, ta gärna med skördealster, bakverk eller något annat du vill skänka till auktionen.

Välkommen till kyrkan!