Foto: Helena Goldon

Slutspurt på julkampanjen!

I julkampanjen 2018 lyfter vi de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för hon är flicka. Kampanjen startade första advent 2 december och pågår till trettondedag jul 6 januari 2019.

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta sist och minst.

Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde – oavsett kön.

Vi kommer att lyfta projekt i några olika delar av välden, där vi jobbar med för att skapa samma förutsättningar för både pojkar och flickor. Men med ett särskilt fokus på Tanzania. Allt det vi gör här hemma  blir positiv förändring för människor som lever i utsatthet ute i världen.

Tack för att du är med!

Claes Anckarman
Projektledare för julkampanjen 

Vill du ge ett bidrag? Kom till Åby kyrka på trettondedag jul kl. 16.00 eller swisha oss! 

Ryssby församling:  123 087 52 03 Skriv 'Julkampanj' som meddelande

Åby församling:        123 569 43 85 Skriv 'Julkampanj' som meddelande

Tack för din gåva, den gör skillnad!