Foto: Ina Danielsson

Kyrknytt

Nytt namn, nytt utseende, ny storlek!

Vad har hänt med församlingsbladet?

Ja, vi har gjort en kraftig förändring av det. Såväl format som layout är ändrat, och dessutom är namnet på bladet utbytt! Som alltid vid förändringar anar jag att en del av er gillar det och andra är mer skeptiska. Hör gärna av dig med dina tankar.

Varför har vi då förändrat bladet? Jo, av några anledningar. Först och främst har många länge påpekat att det är svårt att läsa bladet för att storleken på texten är för liten, och anledningen till att textstorleken är liten är för att bladet haft ett mindre format. Nu har vi gått upp till A4 storlek och det gör att vi kan använda en textstorlek på 12 punkter, vilket borde göra texterna lättare att läsa. Dessutom är det nya formatet billigare att trycka och skonsammare för miljön då tryckeriet inte behöver skära bort delar från pappersarken utan kan använda hela trycksidor.  I den nya tidningen kan vi också bruka de mallar och färgskalor för grafiska produkter som Svenska Kyrkan som riksorganisation förespråkar. Det gör att vi mera ”ser ut” som andra tidningar kopplade till Svenska Kyrkan.

Men namnet då? Ja, ”Aktuellt i Ryssby & Åby” kändes inte längre så aktuellt. Visst skulle man kunna utlysa en tävling för att hitta ett nytt klatschigt namn för bladet men vi insåg att många församlingsbor i folkmun mest omtalar tidningen som ”Församlings-bladet”, ”Kyrknytt” eller ”Kyrktidningen” och då kändes det naturligt att använda ett av de förslagen. Kyrknytt är det namn som flest församlingar/pastorat runt om i Sverige använder för sina lokala produktioner så vi valde det.

Men förutom detta är tidning sig lik! Du kan läsa om vad som händer i Åby och Ryssby församlingar under de närmaste tre månaderna. Här finns gudstjänstschema, kontaktuppgifter till medarbetare och förhoppningsvis intressant läsning kring de projekt som pastoratet driver och den verksamhet som sker.

Kyrknytt är en informationskanal som vi använder för att berätta vad som händer i kyrkan, men den är inte heller vår enda. På anslagstavlor, på vår hemsida, i predikoturen i tidningen och i vårt facebookflöde finns mer.

Kyrknytt är också en identitetsbärare. Genom Kyrknytt berättar vi vad Kyrkan står för och tror på. Men det är inte heller den enda identitetsbäraren- gudstjänsten, lunchbönen, samtalet, musiken, grupperna och möten mellan människor är också viktiga bäraren av tron. Kyrkan har många år på nacken men föds alltid på nytt i mötet mellan Gud och människa, i varje ny tid, hos varje individ.

Sussie Kårlin, kyrkoherde

 Här kan du läsa det nya numret av Kyrknytt!