Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sång & Musik

Människor som sjunger tillsammans mår bättre. Det är bevisat. I gudstjänsten har kören i uppgift att leda församlingen i lovsången till Gud.

I Ryssby och Åby församlingar finns flera körer både för barn och vuxna. Våra körer övar en gång i veckan under terminerna och sjunger i våra gudstjänster på söndagar och helgdagar som advent, jul och påsk.

Körerna i både Ryssby och Åby välkomnar nya sångare. Är du nyfiken hör av dig till våra kantorer.

RYSSBY KYRKA, ROCKNEBY

Ryssby kyrkokör

Övning i kyrkan tisdagar kl. 19.00-20.30
Kantor Therese Ström hälsar nya körsångare välkomna att ansluta.
Ingen föranmälan krävs.Barnkören i Ryssby


Barnkören är för förskoleklass till klass 3 Övning i Ryssby kyrka onsdagar 13.45 - 14.30 

För mer information om körerna i Ryssby:
Kantor Therese Ström therese.strom@svenskakyrkan.se
Anmälan till Barnkören i Ryssby kan göras här.

ÅBYGÅRDEN LÄCKEBY

Åby Kyrkokör

Övning tisdagar kl. 19.00-20.30 

Mariakören

Förskoleklass - klass 6 Tisdag 15.00 - 16.00

För mer information om körerna i Åby
Kantor Emilie Gustafsson emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se 
Anmälan till Mariakören kan göras här.

Församlingarna har fler barn och ungdomsverksamheter.

 Välkommen!