En hög med julklappar under en dekorerad julgran.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Familjegudstjänst med julspel & julfest

Trettondedag jul, 6 januari, är det gudstjänst och julfest för hela familjen i Åby kyrka och Åbygården.

Fredag 6 januari
Trettondedag jul - Tema: Guds härlighet i Kristus

Kl. 16 Familjegudstjänst med julspel i Åby kyrka, Mikael Lunnergård leder gudstjänsten. De barn som vill vara med i julspelet kommer till kyrkan kl. 13.30 och övar, efter övningen bjuds det på mellanmål. Julspelet spelas upp i gudstjänsten.

Efter gudstjänsten bjuds alla in till julfest med dans kring granen och grillad korv på Åbygårdens innergård.

För att det ska bli lite lättare att beräkna hur mycket mellanmål och grillkorv som ska köpas går det bra att anmäla sig i förväg, även specialkost kan anmälas här, skicka anmälan till: ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Varmt välkommen till kyrkan i juletid!