Foto: Josefin Casteryd

Bibelutdelning till 3- och 5-åringar

I mars är det dags att dela ut biblar till barnen i pastoratet igen.

Ryssby-Åby pastorat delar regelbunder ut biblar till barn. 3-åringar får en ”Leta och Peka-bibel” och 5-åringar får ett exemplar av ”Bibeln för små och stora”. På grund av pandemin har utdelningen pausats ett tag men nu genomförs ett uppsamlingsheat och barnen bjuds in till bibelutdelning vid två tillfällen under våren. För de äldre baren finns också ”Barnens bibel”.

söndag 6 mars kl. 16.00 familjegudstjänst med bibelutdelning,
ryssby kyrka, rockneby

söndag 13 mars kl. 16.00 FAMILJEGUDSTJÄNST MED BIBELUTDELNING,
åby kyrka, läckeby

Välkommen till kyrkan!

P.S .Det blir bibelutdelning till vuxna också, söndag 20 februari finns det olika enklare biblar att hämta i gudstjänsterna kl. 10 i Åby och kl. 16 i Ryssby, läs mer här!