Anmälan till Mariakören tisdagar i Åbygården

Barnen får mellanmål. Terminsstart v 9, terminsslut v 21, uppehåll v 16. Alla uppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.