Anmälan till Diamanten i Ryssby onsdagar i Mariagården.

Terminsstart v 9, terminsslut v 21, uppehåll v 16. Alla uppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.