Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsbladet

I pastoratet har vi ett gemensamt församlingsblad som kommer ut fyra gånger om året. Här kan du läsa både det senaste och gamla nummer.