Tankar inför helgen 24/1 2021

Jesus skapar tro är ämnet för den här söndagen. Vi får höra om en romersk officer som kommer till Jesus och ber om hjälp. Han hade en tjänare som låg svårt sjuk och läget såg förtvivlat ut. Nu ber han Jesus om ett ingripande. Han visar upp ett ödmjukt sinnelag. ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Vi brukar använda den bönen i mässan alldeles innan utdelandet av sakramentet. Detta är det förhållningssätt vi måste ha när vi närmar oss Herren. Vi kan aldrig åberopa vår egen värdighet. Inför Gud är vi alla ”smålänningar”. Allt han gör är av nåd. Gud älskar oss var och en, inte därför att vi förtjänar det, utan därför att han är kärlek. Gud vill alltid vår bästa!

Den romerske officeren visar en ”stor” tro, som Jesus uttrycker det. Stark tro, eller ordagrant stor tro. Han litade på Jesus. Både att han kunde och ville bota hans tjänare. Själv var han van att befalla, eftersom han var officer. Han underlydande soldater lydde order när han befallde och själv fick han lyda när ett överordnat befäl gav order.  Han tror att Jesus har en sådan oinskränkt makt att befalla över sjukdomar och lidande.  Hur ser en stor tro ut egentligen? Folket i Kafarnaum  talade för honom. Han var värd detta, eftersom han gjort mycket gott i staden. Bekostat byggnationen av deras synagoga. Han tillhörde förmodligen den skara människor av hednisk härkomst som ”fruktade Gud”, dvs han omfattade den judiska tron utan att fördenskull ha konverterat till judendomen fullt ut.  Han visste bättre. Jesu ingripande är aldrig resultat av att vi är värdiga. En stor tro tror aldrig stort om sig själv. Den tror stort om Jesus. Litar på att han både vill och kan! Det är viktigt att förtrösta och lita på att Jesus vill hjälpa när vi kommer till honom. Att tro är att komma till Jesus. Han har lovat att aldrig visa bort någon som söker sig till honom. Där tron finns är hjälpen nära. Det är kraft i Jesu ord. Det hade den romerske officeren förstått. Jesus vill skapa en sådan tro hos oss alla. En tro som ser Guds möjligheter där vi ser omöjligheter. För Gud är allting möjligt. Allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. Felet vi gör är att vi ofta begränsar Gud.

Anders Frostenson skriver i en av sina psalmer: Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgsnas vän, stannar där en mänskoröst ber om läkedom och tröst.

Kristus skänker oss en tro full av segerkraft och ro. Vad vi fåfängt kämpat mot lägges maktlöst för vår fot.

Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår, jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi.

Herren Jesus vill hjälpa oss till en tro som inte grundar sig i resonemang och människotankar. En tro som växer fram som en inre övertygelse. I Hebréerbrevet läser vi: ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.” Den tron förändrar och förvandlar allt. Den gör skillnad, därför att den inte är teori utan relation med Jesus själv! 

Med önskan om en god och välsignad helg

 Er tillgivne
Fr Thomas