Kontakt

Nedan finns kontaktuppgifter till alla anställda. Klicka på namnet för e-postadress.

Församlingsexpedition
0472-200 31

E-post
rydaholms.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Thomas Gustafsson
0372-354 11, 070-632 05 41 

Kantor
Oskar Janner
070-456 25 95

Församlingspedagog
Christer Sundström
070-492 00 31

Kyrkväktarexpedition
0472-207 67
Bokning av Sockenstugan och 
församlingshemmen
vardagar kl. 09.30-10.00, tel. 0472-207 67.

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare
Daniel Widerberg
070-680 44 69

Kyrkvaktmästare
Pontus Ganekind
073-521 25 07

Kanslist
Ann-Louise Lilja
070-537 05 62

Kyrkokamrer
Eva Stigsson

076-893 63 88

Barn- och körledare
Gun Ganekind
073- 556 69 78

Barnledare
Monica Dahl
073-564 01 68

Barnledare
Annika Sävrup
0472-230 88, 076-016 71 72

Kyrkorådets ordförande
Göran Ganekind
070-566 74 08

Kyrkofullmäktiges ordförande
Lars Lejon
0472-251 38

Rydaholms församlingshem
Stallagårdsvägen 15

Horda församlingshem
Parkvägen 12, Horda
0370-65 43 80