Information från Kyrkoherden

Det har varit snabba besked som inte -varit särskilt långlivade. Smittan är stor i vårt land och finns nu också hos oss. Den kommer oss, var och en, närmare. Många känner stor oro och ångest inför denna märkliga och hotfulla sjukdom, av forskare kallad covid-19.  Vad kan vi som kyrka göra? Vi vill finnas till för dig också i dessa tider, till tröst och hjälp. Redan tidigare har vi hjälpt ICA Rydaholm med distribution av matkassar och det kommer vi att fortsätta med framöver, tillsvidare. Kyrkan -kommer att stå öppen för enskild bön och andakt måndag – fredag kl 8 – 15, under den tid kyrkvaktmästarna är i tjänst.  Vi utökar antalet veckomässor från varannan till varje torsdag. I samband med dessa ger vi också möjlighet till förbön. Vi ber för vårt land och vår bygd. Det blir också tillfälle till personlig förbön och de sjukas smörjelse för den som så önskar.

Jag finns också tillgänglig för personligt samtal i kyrkan. Vi behöver stötta varandra- i dessa orostider och min uppgift som präst är just att finnas till hands när du behöver samtala.  Torsdag morgon kl 9.30 ber vi en kort morgonbön i kyrkan. När kyrkklockorna ljuder uppmanas vi till bön. Du kan delta i bönen hemma i din personliga bönevrå. Här nedan finner du en enkel ordning för aftonbön. Du kan använda den och läsa veckans psaltarpsalm i slutet bland texterna för den innevarande söndagen. Om du saknar den nuvarande psalmboken får du gärna höra av dig, så ordnar vi den saken. Det blir en gåva från Rydaholms församling.

Hur firar vi gudstjänst nu, när vi inte får vara flera än åtta personer i kyrkan samtidigt. Vi har efter noga övervägande kommit fram till att sända gudstjänsten digitalt, via internet. Söndagens gudstjänst spelas in och sänds under ordinarie gudstjänsttid, dvs kl 10. Vi vill dessutom ge alla som vill möjlighet att delta i nattvardsfirandet, därför finns präst tillhands uppe i kyrkan efter att gudstjänsten sänts. Du är välkommen att ta emot nattvardsgåvorna mellan kl 11 och 12. För att minska smittrisken delas  nattvarden ut på trappan till södra vapenhuset.

Kyrkoårets populära julbön i Horda kyrksal utgår tyvärr. Likaså midnattsmässan och julottan. Vi sänder jul-dagens gudstjänst kl 10. Förutsatt att det blir som meddelats oss. Vi vet ju inte hur länge vi måste förhålla oss till dessa restriktioner, men det lär väl dröja innan allt blir som förut.

Det är också ledsamt att meddela att Horda musikkårs populära julkonsert utgår. Vi hade först räknat med att ordna två konserter samma dag, men med max åtta personers närvaro är det ju inte tänkbart!

Det blir nog advent och jul ändå, om än på ett annorlunda sätt, och vi vill göra allt vi kan för att ge er en advents- och jultid med kyrkans budskap i centrum. Det ser mörkt och dystert ut, men vi får påminna- oss julhelgens underbara -profetord: ”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart”. Jesaja 9 vers 2. Han som föddes i Betlehem- är världens ljus, därför finns det hopp också i dessa dystra tider. Vi får ta vara på den tid vi får och använda den på bästa sätt och det är att söka sig närmre världens ljus, att öppna hjärtat för -Herren Jesus. Det lyser upp både hjärta och -sinne och ger glädje också i ensamhet och -bedrövelse!

Hälsningar från er tillgivne
Fr Thomas
Kyrkoherde