Detta händer i veckan

Torsdag 28/1
19 Mässa i Mariapellet. 

Söndag 31/1
10 Mässa. Gustafsson. Websändning.
Efter sändningen inbjuds till deltagande i nattvardsfirandet kl 11-12.