Web-gudstjänst från Östhammars kyrka

21:a söndagen efter trefaldighet 

Präst & Filmning: Anne-Marie Larsson
Sjunger gör: Östhammars Gospel under ledning av Angelica Örneholm
Piano: Pär Lindberg

Söndagens namn: 21 söndagen efter trefaldighet                                               

Tema: Samhällsansvar

Dagens bibeltext: Romarbrevet 13:7-8.
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Kollekt: (Riks-) Asylrättscentrum 
(Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) har sedan 1991 arbetat för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Vi är en politisk och religiöst obunden organisation och finansieras via våra huvudmän, medlemmar och privata donationer. Vi har 90-konto och följer svensk insamlingskontrolls regler. Vårt arbete kan delas upp i insamling av kunskap och analys, praktiskt rådgivning och driva ärenden, kunskapsspridning och påverkan.)
Swisha till: 123 085 00 65

Redigering: Maud N Persson