Vi sjunger in sommaren

Fredag 26 maj kl 19:00 i Öregrunds kyrka

Kom med och sjung!
Medverkande: Minikören, Gospel Kids, MåBrakören, Öregrund-Gräsö kyrkokör.