Foto: Angelica Örneholm

Veckokonfa

Veckoläsning varje onsdag i Östhammars församlingsgård och konfirmation i Börstils kyrka i pingst.

Veckoläsningsgruppen startar i början av september och ses varje onsdag i Östhammars församlingsgård (med undantag för lov). 

Ungefär så här ser en träff ut:

15:30-16:00 Drop in fika
16:00 Samling och närvaro, presentation av dagens tema och gemensam övning eller lek
16:30-17:30 Arbetsgrupper, där vi ibland gör saker i helgrupp och ibland delar upp oss i mindre grupper och går runt till olika stationer. 
17:30 Avslutande andakt
17:50 Avslut, så att de som skall med en buss hinner till bussen. 

Konfirmation är ingen skola efter skolan, brukar vi ledare säga. 
Vi vill att våra träffar skall vara en gemnskap där vi tillsammans delar erfarenhter och upptäcker kristen tro och detta vill vi försöka göra genom att ha så stor variation som möjligt på våra träffar. 
Det innebär att vi alltid försöker ha med olika typer av skapande, samtalsämnen, övningar och teoreti, också för att det ska passa så många som möligt. 

Läger

Varje år åker vi på läger, det ingår i konfirmationsundervisningen. 
Det är en chans att få dela liv och vardag tillsammans och att få lära känna varandra lite mer. 
Vi brukar åka till stiftsgården i Undersvik, men då den har stängt för renovering så kommer vi hösten 2021 åka till Solliden, en kursgård utanför Örebro. 
Detta gör vi en lång-helg i september, då eleverna har en lovdag på fredagen. 
September 2021 är detta 23-26/9. 
Läs mer om kursgården här