Välkommen till Tyst meditation

Vi ses i Gräsö församlingshem på torsdagar kl 18.45.

I guds tystnad får jag vara. Ingen förkunskap, anmälan eller avgift. Se kalendariet för ytterligare information.