Några ungdomar sitter på golvet med nothäften i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ungdomskvällar

Alla ungdomar från 14 år är välkomna till oss

Fredagar med start efter 25 februari, Östhammars församlingsgård,

kl 18-22. Jämna veckor.

Program och datum:


Fredag               25 februari         Ungdomskväll

Fredag               9 mars               Ungdomskväll

Fredag               23 mars             Ungdomskväll

Fredag               6 april                Ungdomskväll

Fredag               22 april              Ungdomskväll                           

Fredag               6 maj                 Ungdomskväll

Fredag               20 maj               ungdomskväll                              

Fredag               3 juni                  Ungdomskväll                             Sommaravslutning                                                                                                                     Grillkväll

Fre-sön              1-3 juli               SKU Läger                                    SKU Uppsala Stift

Svenska kyrkans unga

The Holy Squad