Tidig Brittsommar - engelsk vokalmusik från renässans och barock

Lördag 13/8 Östhammars kyrka kl 18

Collinensemblens fyra medlemmar:   Ida Zackrisson (sopran), Elin Lannemyr (alt), Love Lyckelin Bergman (tenor), Rickard Collin (bas) är till vardags sångare i Radiokören och Eric Ericsons kammarkör, och drivs av en gemensam kärlek till den tidiga vokalmusiken. Här presenteras ett program med pärlor uteslutande plockade ur den engelska vokalmusikskatten från femton- och sextonhundratalet. Det bjuds på både sakrala och profana texter tonsatta av bland andra Thomas Tallis, William Byrd och John Dowland.