Sommarcaféer

Onsdagar i Öregrund, torsdagar i Östhammar och lördagar under juli månad i Börstil.

Onsdagar kl  09:30 i Kyrkans Hus, Öregrund.
Fika och en stunds samvaro efter morgonmässan.

Torsdagar kl 10:00 i eller utanför Östhammar församlingsgård
Fika och gemenskap.

Lördagar i juli, sommarkyrka samt kafé i sockenstugan i Börstil kl 12-16.