Foto: Angelica Örneholm

Skärtorsdagsgudstjänst från Valö kyrka

med Linnea Carlbark och Anne-Marie Larsson

SKÄRTORSDAG
Tema: Det nya förbundet

Dagens texter: 
Episteltext: Första Korinthierbrevet 10:16-17
Evangelium: Markusevangeliet 14: 22-26
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer:
145, vers 4 När världens Frälsare jag ser 
Text: I Watts 1707, A Frostensson 1935, 1976
Musik: England 1783

75 När vi delar det bröd
Text: negro spiritual, L.Å Lundberg 1972
Musik: negro spiritual

Präst: Linnea Carlbark och Anne-Marie Larsson
Musiker: Torbjörn Forsman
Kyrkovaktmästare: Marlén Forsberg
Filmning och klippning: Angelica Örneholm