“Sånger till glädje och hjärta” 

Fredag 12 juli kl. 19.00 Öregrunds kyrka 

 

Sånger i olika former såsom lovsång (J. S. Bach, J. Langlais, N. Hakim), aria (J.S.Bach, R. Dubra, H. Sundin,  D. Kurme-Gedroica),
cantilena (H. Sjöblom),
 
folkvisa (G. Hahn, A. Kalējs)
samt nyskriven musik med temat natur och vår jord (H. Sundin). 

 Medverkande:

Ligita Sneibe; orgel och Håkan Sundin; flöjt