Roslagens norra pastorat och Covid-19

följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och regeringens beslut. Uppdaterad 21 februari 2022

9 FEBRUARI TOGS DE FLESTA RESTRIKTIONERNA BORT OCH NU GÄLLER BLAND ANNAT FÖLJANDE:

  • Vaccinationsbevis krävs inte längre.
  • Inget tak för antal deltagare.
  • Inget krav på avstånd mellan sällskap.

Med omtanke om varandra hjälps vi åt så att gudstjänster och verksamheter är säkra platser för alla.

  • Stanna hemma vid sjukdomssymtom.
  • Är du ovaccinerad vuxen ska du vidta extra försiktighet och undvika trängsel samt stora folksamlingar inomhus.

Digitala andakter

Varje normal vecka (fredagar kl 18) läggs en kort andakt ut på pastoratets hemsida med länk från FaceBook.

Digitala gudstjänster
Tända ljus som stuckits ner i sanden i en stor ljusbärare.

Kyrka på flera sätt

Här hittar du arkiv med webgudstjänster -andakter, egen andakt att använda hemma och tips på gudstjänster i radio och tv

Diakoni - stöd, tröst och samtal

Diakoni är att hjälpa en medmänniska som har det svårt. Att vara till tröst och stöd, som en vägledare och den som vågar gå bredvid när det är jobbigt i livet. Sorgegrupper, stödsamtal, promenader och krishjälp. Hör av dig!

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.