Pilgrimsvandring i Forsmark

Samling vid Forsmarks församlingshem den 5 maj kl 14.00. Vandring på skogsväg/stig samt park i ca 2 timmar inklusive pauser.

Vi kan vandra för hälsans skull, för återhämtning och fördjupning, i gemenskap eller protest.

“Vi är ett folk på vandring” så börjar psalm 617 i den svenska psalmboken. Vandringen är i det yttre och inre.

·      Vandringen kommer att utgå från söndagens tema som är ”Bönen.”

·      Vandringen sker i samtal och tystnad. 

·      Medtag matsäck och dryck.

·      Kläder efter väder.

·      Anmälan:  Anne-Marie Larsson, tel 070-305 50 35.