Pilgrim
Foto: IKON

Pilgrim

Kom vandra med oss!

En pilgrimsvandring beskrivs ofta som en inre vandring i den yttre vandringens form. Vi vandrar stillsamt och uppmärksamt för att möta oss själva.

Psalm 793 Ett folk på väg

I en kall och kylig värld fryser den som jämt står still,
men ett folk på pilgrimsfärd hinner aldrig stelna till.
Våra vägar har gått skilda där vi vandrat år från år,
låt oss äntligen få bilda en gemenskap som består.
Ett enat folk på väg.
Ett enat folk med samma mål. Guds rike är på väg,
och redan finns det mitt ibland oss.

Text: P Carlsson & T Hagenfors

För att läsa mer om att vara pilgrim:

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654598

Pilgrimsrörelsens nyckelord

Pilgrimer färdas för att finna ro och en närvaro som öppnas mot det heliga. Ibland är målet att besöka ett särskilt minnesmärke, men ofta är vägen resans mål.

Frihet, enkelhet, långsamhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet är pilgrimsrörelsens sju nyckelord.