Foto: SJG

Vår kyrkoherde Sara J Grip

fr o m 1 augusti 2019

Roslagens norra pastorats kyrkoherde Sara J Grip installerades i Börstils kyrka
18 augusti 2019 under medverkan av biskop Karin Johannesson, kontraktsprost Erland Söderström, pastoratets präster och musiker. Sång av Östhammars motettkör, Östhammars Kyrkokör, Östhammars Gospel, Vardagskören Sångglädje.

I vårt pastoratsblad nr 2 2019  på sidan 3 under Nyfiken på... berättar Sara mer om sig själv och om hur hon ser på sitt nya arbete i Roslagens norra pastorat.  Välkommen Sara!

Foto: Roslagens norra pastorat