Foto: Pixabay

NPF-föräldracafé

Diskutera och utbyt erfarenheter kring NPF-diagnoser i Östhammars församlingsgård måndag den 28 november kl 18.

Vi möts för samtal och för att ge varandra hopp. Kaffe serveras. Ingen anmälan, bara kom!

Efter höstens föreläsning med Jessica Stigsdotter Axberg, ”mrs Hyper”fångade vi upp att det finns ett stort behov av att träffas, få prata och utbyta erfarenheter hos föräldrar och anhöriga till barn med NPF-diagnoser.
Varmt välkommen!

Kontaktperson: Eva Ekman, diakonassistent, tel 0173-428 27, eva.ekman@svenskakyrkan.se