Möte för fred på - och med - jorden

Välkommen till Kyrkans hus, Öregrund lördag den 11 maj kl 13.30 - 15.30.

Krigen som tynger vår värld rullar hänsynslöst vidare. Ett avgrundsdjupt lidande drabbar människa, djur och natur på många håll i världen. Nyhetsrapporteringen världen över fylls av hur mycket eller lite militär utrustning man kan stötta med. Men handlar det bara om militärt stöd? Vad kan vi göra mer för att arbeta för freden, annat än att be?

Välkommen till ett seminarium om Ickevåld, Ukraina/Ryssland och Palestina/Israel tillsammans med Kyrkans Vänner, Fredsbönegruppen och representant för Kristna Fredsrörelsens nätverk.

Väl mött!

Kyrkans vänner/Öregrunds omställningsakademi
och Fredsbönegruppen i
Roslagens norra pastorat