Kyrkoval igen

Vilka personer ska sitta i de nya församlingsråden? Föreslå personer som är intresserade av församlingen. Eller varför inte föreslå dig själv?

Allmänt nomineringsmöte i Frösåkers- och 
Öregrund-Gräsö församling: 
21 nov i Östhammars församlingsgård, efter gudstjänsten kl 
12, kyrkkaffe för alla. 
28 nov i Kyrkans hus, Öregrund efter högmässan kl 12, 
kyrkkaffe för alla.
För mer information, ring: 0173-428 00 eller
e-post: roslagens.norra.pastorat@svenskakyrkan.se