Foto: mnp

Kyrkokonstens dag 2022

Söndag 24 juli

Kl. 11:00 i Hargs kyrka. Högmässa med Anne-Marie Larsson, präst.

Visning av kyrkan.