Kyrkogårdarnas kulturarv i Östhammar och Börstil

Tors 19 jan kl 18:30 i Östhammars församlingsgård

Antikvarie Marja Eriksson från Upplandsmuseet berättar om kyrkogårdarnas historia.
Välkommen att fira gudstjänst kl 18:00-18:30 i Östhammars kyrka.

Därefter kaffeservering och föredrag.