Foto: Petr Zaika /Mostphotos

Kyrkans vänner

hösten 2020

För den som är intresserad av att bevara den biologiska mångfalden och att arbeta för klimatet i ljuset av vetenskapliga fakta, inspirerad av kyrkans tradition, är välkommen till en studie- och samtalsgemenskap som syftar till lokal handling
för att motverka den ekologiska krisen.
Svenska kyrkans vänner träffas en gång per månad i Kyrkans hus i Öregrund. 

Kyrkans vänner samlingar i höst: 
Måndagar klockan 15-17
31 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december
Kontakt: Anna Karin Hammar
annakarin.hammar@svenskakyrkan.se
070-348 41 61