Konsert med Östhammars Gospel för fasteinsamlingen

Lördag 25 mars 2023 kl18:00 i Östhammars kyrka

Dirigent: Pär Lindberg.