Foto: IKON/JohanNilsson

Juldagsgudstjänst

Valö kyrka

Präster: Monica Lemoine och Linnea Carlbark.
Kyrkomusiker: Ingemar Gutekvist.
Sång: Alexander Findeisen.

Psalm 122 – v 1-2, 113 och 119.

Bibeltexter: Copyright Sv.bibelsällskapet.