Improvisation i olika skepnader

Lördag 6/8 Östhammars kyrka kl 18

Kristofer Morhed är en pianist och kompositör som gärna rör sig över genregränserna. Han kommer att bjuda på improvisationer inom jazz, folkmusik, pop och klassisk musik, såväl som i friare former av musik.