Foto: Angelica Örneholm

Gudstjänst i Valö kyrka

Palmsöndagen 28 mars 2021

PALMSÖNDAGEN
Tema: Vägen till korset

Dagens texter: 
Gammaltestamentlig:
Andra Mosebok 13:6-10
Evangelium: Markusevangeliet 11:1-11
Ur Bibel 2000 copyright Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer:
38 B: För att du tog det gudomliga
Text: O.Hartman 1970
Musik:  B. Ring 1975

Kören sjunger:
Ave Verum Corpus,
William Byrd (1610)

O Vos Omnes,
Tomás Luis de Victoria (1611)

Präst: Monica Lemoine
Musiker: Torbjörn Forsman
Körledning: Karl Hammar
Flöjt:Inger Eriksson

Kollekt: ACT Svenska kyrkans Fasteinsamling ”Under samma himmel”
Läs mer om den här