Foto: Marie Eriksson

Gudstjänst i Östhammars kyrka

20 februari 2021

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
Tema: Prövningens stund

Dagens textläsningar: 
Psaltaren 31:2-6
1 Mosebok 16:1-13
Matteusevangeliet 4:1-11
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer: 
803 Hur dupt du än må falla
781 Jesus Guds Son
45 Jesus för världen givit sitt liv

Kyrie från Taizé
Postludium: 

Präst: Anne-Marie Larsson
Musiker: Ingemar Gutekvist
Kyrkvärdare: Ingemar Carlsson och Kerstin Åkerman
Filmning, redigering och klippning: Angelica Örneholm

Läs mer omkollekten här: 
Asyl & flyktingarbetet:  https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1527283 

Svenska kyrkans lekmannaförbund:  https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1521967