Foto: MNP

Gudstjänst i Gräsö kyrka

13 februari 2021

FASTLAGSSÖNDAGEN - SÖNDAGEN FÖRE FASTAN
Tema: Kärlekens väg

Läsning: 1 KOR 13:1- 7 (något förkortad) och Lukasevangeliet 18:31-43.
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet


Psalm 135 Se vi går upp till Jerusalem
Psalm 45 Jesus för världen
Angelica sjunger psalm 851 ”Kärlekens tid”

Präst: Sara J Grip
Musiker: Torbjörn Forsman
Solist: Angelica Örneholm
Kyrkvärdar: Yvonne Andersson och Birgitta Sandell
Filmat av Maud N Persson
Klippning: Angelica Örneholm

Litanian   Kyrkans förbön

Sv Psalmboken 700:1 

700:1 Kyrkans förbön

P  Evige, allsmäktige Gud.

F  Förbarma dig över oss.

P Herre, hör vår bön.

F  Herre, hör vår bön.

P  Herre Gud Fader i himmelen. Herre Guds Son, världens Frälsare. Herre Gud, du helige Ande.

F  Förbarma dig över oss.

P Var oss nådig.

F  Hjälp oss, milde Herre Gud.

P För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont,
för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd,
för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna,
för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död,
för den evige döden.

F  Bevara oss, milde Herre Gud.

P  Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död,
genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall,
i välgång och lycka,
i dödens stund, på den yttersta domen.

F  Hjälp oss, milde Herre Gud

P  Vi arma syndare, beder dig att du leder och bevarar
din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd,
att du med ordet giver din Ande och kraft,
att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna,
så att det blir en hjord och en herde.

F  Hör oss milde Herre Gud.

P  Att du förunnar alla folk fred och endräkt,
Att du skyddar och bevarar vårt fosterland,
Att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar.

F Hör oss, milde Herre Gud.

P  Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga,
Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara,
att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk,
att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön.

F  Hör oss, milde Herre Gud.

P  Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdigas suckar,
och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram,
och hjälp oss, så att allt det onda, som djävulen, världen,
och vi själva tillfogar oss, genom din Andes kraft blir tillintetgjort.
Så vill vi, frälsa från allt ont, i din församling tacka och lova dig,
Genom Jesus Kristus, vår Herre.