Foto: Karin Falk

Gudstjänst från Valö kyrka

4:e advent