Gudstjänst från Valö

6 februari 2021

Gudstjänst från Valö 6 februari 2021

Präst: Sven-Eric Morhed
Musiker: Håkan Sundin
Kyrkvärd: Per-Olov Pettersson
Försångare, textläsning, filmning och redigering: Angelica Örneholm

Inledande bön: ur Bönboken Tro och tradition
Dagens texter:
Episteltext: 1 Johannesbrevet 1:5-7
Evangelietext: Lukasevangeliet 2:22-40

Förbön: Bönboken Tro och tradition nr 135
Psalmer: 34:1-2
479
744

Solosång sjungen av Sven-Eric Morhed: Symeons Lovsång av Egil Hovland 

Postludium: Johann Pachelbel (1653-1706);  Das Magnificat Mariae ”Meine Seele erhebt den Herren”

Texter ur Bibel 2000 ©Svenska bibelsällskapet.