Foto: Angelica Örneholm

Gudstjänst från Hargs kyrka

Femte söndagen i påsktiden 2 maj

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Tema: Att växa i tro

Dagens texter: 
Episteltext: 1 Johannesbrevet 4:10-16
Evangelium: Johannesevangeliet 16:5-11
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer: 

781, Jesus, Guds son
Text: Tazie 1992
Musik: J. Berthier 1992 Tazie

646, Grip du mig heliga Ande
Text: P. Perkiö 1978, U-B Gustafsson-Pensar 1979,1982
Musik: I. Kuusisto 1978

916 Ge mig en plats där jag kan växa
Text och musik: Per Håkan Sandberg
2005 Verbum förlag AB Stockholm

Postludium: You raise me up
Melodi: Rolf Lövland/Brendan Graham
Arr: Göte Widlund

Präst: Linnea Carlbark
Musiker: Ingemar Gutekvist
Kyrkvärdar: Boel Arnqvist & Arto Tanskanen
Filmning, klippning & redigering: Angelica Örneholm

Dagens kollekt: Sveriges kristna råd (SKR)
Läs mer här