Foto: Arto Tanskanen

Gudstjänst från Hargs kyrka

Midfastosöndagen 14 mars

MIDFASTOSÖNDAGEN
Tema: LIVETS BRÖD

Dagens bibeltexter: 2 Kor 9:8–10, Joh 6:1–15
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

Psalmer:
777, text: Ps 118:1, musik: J. Berthier, Taizé
393, text: A. Frostensson, musik: O. Lindberg
943, text: I. Forsman, musik: M. Wickén

Präst: Sven-Eric Morhed
Musiker: Ingemar Gutekvist
Kyrkvärd/ar: Boel Arnqvist, Arto Tanskanen
Filmning/klippning: Maud Nilsson Persson

Kollekt: Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES